Integritetspolicy och information om användning av cookies

Integritetspolicy och information om användning av cookies

Inledning

Denna integritetspolicy förklarar hur Bed Factory Sweden behandlar dina personuppgifter. Policyn vänder sig till dig som besöker vår hemsida, företräder våra företagskunder eller på annat sätt kommunicerar med oss.

Vi är angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, och allmänt på ett tryggt och säkert sätt.

Alla våra besökare eller kunder uppmanas att läsa igenom denna policy noggrant. Om du har några frågor finner du kontaktuppgifterna till vår informationsansvariga längst ned i policyn.

Vilka personuppgifter samlas in, och varför?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig:

Uppgifter som du själv lämnar till oss:

Uppgifter som genereras när du besöker vår hemsida:

Vi behandlar dina personuppgifter i olika syften:

Vid besök av vår hemsida:

När du är företrädare för en företagskund:

Vid köp i vår butik

När du på annat sätt kommunicerar med oss, t ex via direktmail.

Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar bara dina personuppgifter när det finns legitima skäl för att göra det, t ex för att administrera och vårda våra kundförhållanden, för direktkommunikation med dig och för att utveckla våra tjänster. I vissa fall kan behandlingen av dina personuppgifter vara nödvändig för att vi ska kunna fullgöra lagstadgade eller offentligt ålagda skyldigheter. Skulle behovet av att behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Utlämnande av Dina personuppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med, bl a IT-leverantörer eller budfirmor. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter, vid begäran, till myndigheter.

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Personuppgiftsbiträdesavtalet säkerställer en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Vid anlitande av IT-leverantörer utanför EU/EES säkerställer vi att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt, t ex genom att ett dataöverföringsavtal ifall leverantören utanför EU/EES skulle nödgar tillgång till våra system.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med våra rutiner för gallring. T ex raderar vi kontaktuppgifter till företrädare för våra företagskunder när kundförhållandet upphör och bedöms, bortom rimlig tvivel, vara brutet för överskådlig framtid.

Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en [liten] textfil som placeras på din dator för att förbättra funktionalitet som navigering på webbplatsen, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, analysera besöksmönster samt förbättra webbplatsens funktionalitet och användarupplevelsen. Informationen från dessa cookies gör det möjligt för oss att utveckla och förbättra webbplatsen.

Cookies kommer i två olika format: session-cookies; vilka raderas automatiskt när du stänger din webbläsare, och permanenta cookies; vilka lagras på din dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen. Även permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som kan anses utgöra personuppgifter, som t ex information om den utrustning du surfar från, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Vissa cookies på vår webbplats placeras av en tredje part. Dessa lagrar användarstatistik från vår webbplats och andra webbplatser som inte tillhör Bed Factory Sweden. Dessa cookies lagrar information om, exempelvis, vilka sidor du besöker, om du reagerar på annonser eller mail. Syftet med dessa cookies är att öka relevansen för de annonser som visas för dig. Vi har inte åtkomst till hur tredje parter placerar cookies eller vilka uppgifter de samlar in. Det är därför viktigt att du kontrollerar tredje parts webbplatser för att få mer information om hur de hanterar cookies.

De cookies som används på våra webbplatser beskrivs nedan.

Vi använder följande cookies på Bed Factory Sweden:

Cookie: Google Analytics

Namn: _ga / _gat / _gid

Anledning: Förstå och förbättra upplevelsen för våra hemsidebesökare.

Tillgång: marknadsföringspartner LNCHBX Marketing

Mer information: http://www.google.com/analytics/privacyoverview.html

Cookie: WordPress

Namn: pll_language / wp-settings-2 / wp-settings-time-2

Anledning: Förenkla navigation och användarupplevelsen för våra hemsidebesökare genom exempelvis språkanpassning.

Tillgång: Marknadsföringspartner LNCHBX Marketing

Mer information:

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den nekar cookies, automatiskt, eller låter dig veta varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Du har vissa rättigheter i förhållande till Bed Factory Sweden, om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss direkt. Kontaktuppgifterna hittar du längst ned på denna policysida.

Tillgång (registerutdrag)

Du har rätt till bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

Rättelse

Du har rätt att uppdatera felaktiga personuppgifter.

Radering

Du har full rätt att få samtliga eller delar av dina personuppgifter borttagna.

Invändning

Du har rätten att invända mot användande av dina personuppgifter som baseras på intresseavvägning, exempelvis vid direktmarknadsföring eller anpassade annonser.

Begränsad behandling

Du har rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis ifall du finner att personuppgifter är irrelevanta för den service eller tjänst som vi ämnar använda dem för.

Dataöverföring

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Dataskyddsmyndigheten som ålagts tillsyn av datalagringsdirektiven.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Bed Factory Sweden AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som beskrivs i denna integritetspolicy. För mer  information om hur dina personuppgifter behandlas, eller kontakt för att utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta:

Bed Factory Sweden AB

Gustaf Varre, Commercial Director

Sverige

Uppdateringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 24 maj, 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.